Thông báo về tổ chức điều chỉnh phân luồng giao thông đường Hoàng Hữu Nam phục vụ thi công dự án xây dựng Bến xe Miền Đông mới, từ ngày 22/4/2017 đến ngày 30/12/2017

17/04/2017
Lượt xem: 4418