BCH Đảng bộ Tổng công ty họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2009

21/07/2009
: 12174

     Sáng ngày 17/07/2009, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty SAMCO lần thứ 19 khóa I (2005 - 2010).

     Hội nghị đã sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009.

     Trong 6 tháng đầu năm 2009, Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, triển khai các biện pháp duy trì sản xuất kinh doanh để tiếp tục ổn định, phát triển. Tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, tháo gỡ khó khăn trong công tác lãnh đạo, điều hành quản lý của các doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm lo chu đáo cho người lao động.

     Trong sáu tháng cuối năm, kinh tế Thế giới tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, tác động tiêu cực tới tất cả các nền kinh tế Thế giới. Tuy nhiên, dự báo kinh tế Việt Nam có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Trước tình hình trên, Ban chấp hành Đảng bộ tập trung chỉ đạo và chủ động triển khai các giải pháp cụ thể, phát huy lợi thế và tiềm năng sức mạnh nội lực của Tổng công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh, đoàn kết hợp tác cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh sáu tháng cuối năm 2009, vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2009.

 

 

Ông Phạm Văn Phong, phó Bí thư Đảng ủy thường trực báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Bí thư Đảng ủy _ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Dũng chỉ đạo Hội nghị