Các Kiến Thức Cơ Bản Ngành Điện Công Nghiệp

21/11/2007
: 2503
     TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO                        
             CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO
                              
 
Các Kiến Thức Cơ Bản Ngành Điện Công Nghiệp
(Mã số KN02)
 
Mục đích:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về ngành Điện công nghiệp nhằm giúp học viên biết cách vận dụng một cách hiệu quả những kiến thức này trong công tác cơ điện tại Xí nghiệp.
Đối tượng:
Nhân viên cơ điện của các Xí nghiệp.
Nội dung chính:
-         Hệ thống lưới điện xí nghiệp, an toàn điện
-         Các thiết bị thường dùng
-         Động cơ điện
-          Kỹ thuật lạnh
-         Các giải pháp nhằm Tiết kiệm năng lượng (điện năng) tại Xí nghiệp
Giảng viên: Ông NGUYỄN VĂN VINH, nhân viên phòng Công Nghệ.
Thời gian và địa điểm:
-         Thời lượng 02 ngày
-         Thời gian dự kiến: 21 & 22/ 12 / 2007
-         Địa điểm: Phòng đào tạo 121 Cô Giang, Quận 1.
Học phí:
-         200.000 đồng / một học viên.
 
 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO (KN02)
Tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO
 
Đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tt
Họ & Tên
Chức vụ
Ghi chú
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
 
                                                                   Trưởng đơn vị
Ghi chú:
Người liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thọai: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Lưu ý:   Gởi đăng ký về TT. ĐÀO TẠO SAMCO trước ngày 30.11.2007
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO              Địa chỉ: 121 Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
                                                                          Đt: 8379571,   fax: 9201310,   E.mail: cuongph@samco.com.vn