Chúc mừng CSAMCO đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

10/11/2008
: 11928

Ngày 29/10/2008, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã ban hàng Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 cho Xí nghiệp Đầu tư xây dựng Đô Thành (CSAMCO), đơn vị trực thuộc Tổng công ty SAMCO, trong lĩnh vực hoạt động: Thi công xây lắp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận (24/10/2008 - 23/10/2011), Xí nghiệp CSAMCO được phép sử dụng Giấy chứng nhận số HT 1742.08.28, Dấu chứng nhận của QUACERT và Dấu công nhận của JAS-ANZ làm bằng chứng cho việc thừa nhận Quốc tế.