Chương trình đào tạo Hàn

28/11/2007
: 1240
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Ngành nghề: CƠ KHÍ

Đối tượng : Công nhân hàn

Thời gian : 50 tiết

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

·  Cung cấp cho HV những kiến thức và kỹ năng cơ bản của ngành hàn.

2. Yêu cầu

·  Nắm vững những nội dung được hệ thống lại, đặc biệt là các phương pháp chiếu và biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.

· Đọc được các loại bản vẽ, hiểu cách thức triển khai thực hiện theo bản vẽ.

·  Hiểu rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật về vật liệu và dung sai lắp ghép.

· Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm của các thiết bị hàn điện xoay chiều và một chiều, máy hàn trong môi trường khí bảo vệ. Biết sử dụng và bảo quản các loại thiết bị đó.

·  Nắm được phương pháp và kỹ thuật hàn các mối hàn ở những vị trí khác nhau. Biết lựa chọn chế độ hàn hợp lý nhằm nâng cao chất lượng mối hàn, năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm v.v…

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 

TT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

GHI CHÚ

1

Lý thuyết kỹ thuật hàn cơ bản

20

 

 

 

 

2

Thực hành hàn cơ bản

20

 

 

 

 

3

Giải đáp thắc mắc + kiểm tra phần lý thuyết.

05

 

 

4

Giải đáp thắc mắc + kiểm tra phần thực hành.

05

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

50

 

 

 

 

III . CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

MÔ - ĐUN 1 : HÀN ĐIỆN CĂN BẢN

A. LÝ THUYẾT 20 tiết

1.  Ký hiệu mối hàn trên bản vẽ                                                                                       2 tiết

2.  Khái niệm chung                                                                                                         3 tiết

3. Hàn hồ quang tay                                                                                                          5 tiết

4. Khuyết tật của mối hàn và các phương pháp kiểm tra                                               3 tiết

5. Hàn bằng ngọn lửa khí                                                                                                  2 tiết

6. Hàn trong môi trường khí bảo vệ (tig& mig)                                                             4 tiết

7. Kỹ thuật an toàn khi hàn và cắt kim loại                                                                     1 tiết

B. THỰC TẬP HÀN CĂN BẢN 20 tiết

1. Thực hành hàn giáp mí thép mỏng                                                                              3 tiết 

2. Hàn góc trong, hàn góc ngoài.                                                                                     2 tiết

3. Hàn giáp mí thép mỏng vị trí đứng (hàn leo )                                                            3 tiết

4. Hàn giáp mí thép mỏng vị trí đứng (hàn ngang )                                                        2 tiết

5. Xử lý biến dạng nhiệt và các khuyết tật mối hàn.                                               

6. Hàn khí CO2 MIG thép cacbon thấp, hàn giáp mí, hàn góc trong                             5 tiết

7. Hàn khí Ag TIG thép cacbon thấp, hàn giáp mí, hàn góc trong                                 5 tiết

C. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC& KIỂM TRA PHẦN LÝ THUYẾT                              5 tiết

 

 

 

D. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC &  KIỂM TRA PHẦN THỰC HÀNH                          5 tiết