Chương trình khóa đào tạo Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

13/11/2007
: 820
     TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO                        
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO
                              
 
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT MÂU THUẨN
(Mã số KQ07)
 
Mục đích:
Nhằm giúp cho học viên biết được bản chất, mức độ mâu thuẫn; hiểu rõ tiến trình giải quyết mâu thuẫn, phân tích xác định được các thứch ứng xử phù hợp, với từng cá nhân trong công việc và ứng dụng hiệu quả trong các hoạt động quản lý nhân sự, có kỹ năng phòng ngừa quản lý mâu thuẫn; xác định các đặc điểm trong các giai đoạn phát triển của người trưởng thành và các đặc điểm của các loại khí chất cá nhân và kiểu người 
Đối tượng:
Các cán bộ quản lý, các Trưởng bộ phận và các Trưởng nhóm.
Nội dung chính:
-         Khái quát mâu thuẫn
-         Giài quyết mâu thuẫn
-         Phòng ngừa mâu thuẫn
Giảng viên: Bà Trương Ngọc Mai Hương, Giảng viên Business Edge.
Thời gian và địa điểm:
-         Thời lượng 02 ngày
-         Thời gian dự kiến: 14 & 15 / 12 / 2007
-         Địa điểm: Phòng đào tạo 121 Cô Giang, Quận 1.
Học phí:
-         400.000 đồng / một học viên.
 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO KQ06
Tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO
 
Đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tt
Họ & Tên
Chức vụ
Ghi chú
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
 
Trưởng đơn vị
Ghi chú:
Người liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thọai: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Lưu ý:   Gởi đăng ký về TT. ĐÀO TẠO SAMCO trước ngày 30.11.2007
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO       Địa chỉ: 121 Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
                                                       Đt: 8379571,   fax: 9201310,  
                                                       E.mail: khanhnc@samco.com.vn