Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2006

04/01/2007
: 899
Trong năm 2006 có nhiều sự kiện, ngày lễ kỷ niệm trọng đại, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2006), là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn lần 1 (2005-2010) đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đoàn. Với đặc thù là đơn vị hoạt động đa ngành, địa bàn hoạt động tương đối rộng lớn, thời gian làm việc của lực lượng đoàn viên thanh niên theo ca kíp. Nhiều đơn vị chuyển sang cổ phần hóa, sắp xếp lại bộ máy, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đoàn viên nghĩ việc hoặc chuyển công tác,... Xuất phát từ những thực tế trên, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty đưa ra chủ đề để thực hiện: “Tuổi trẻ Samco: chung một tầm nhìn, vượt lên phía trước” xuyên suốt để phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ : đoàn kết, chung sức, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn.
 
(Mọi chi tiết, download tại đây)