Đai hội công nhân viên chức SAMCO 2008

31/03/2008
: 14440

Vào lúc 14g00 ngày 27/03/2008, Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn – SAMCO đã tiến hành tổ chức đại hội công nhân viên chức năm 2008. Đại hội đã diễn ra sôi nổi với sự tham dự của hàng trăm đại biểu đại diện cho tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 2007, phương hướng nhiệm vụ 2008, thông qua báo cáo về tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể để đăng ký tại Sở Lao động Thương binh XH, thông qua báo cáo của Ban thanh tra nhân sân, tình hình sử dụng quỹ phúc lợi và nghị quyết ĐH ĐB CNVC 2008.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - TGĐ SAMCO - phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bà Tăng Thị Thu Lý - Chủ tịch công đoàn Công ty mẹ - báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể 2007

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Thỏa ước lao động tập thể 2008