Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Tổng công ty nhiệm kỳ II (2009 - 2010)

06/07/2009
: 12502

     Ngày 03/07/2009 tại Hội trường Tổng công ty SAMCO đã diễn ra Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Tổng công ty nhiệm kỳ II (2009 - 2010) với tổng số 150 đại biểu về tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG NHIỆM KỲ II (2009 - 2010)

  • Phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ, phát động phong trào lao động giỏi, lao động xuất sắc trong CNVC, ra sức phấn đấu nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần hoàn thành kế hoạch của toàn Tổng Công ty.
  • Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên mới, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CBCNV công ty mẹ mạnh về chất lượng, vững vàng về chính trị, có tác phong công nghiệp để tham gia xây dựng Tổng Công ty ngày càng phát triển bền vững.
  • Đẩy mạnh công tác tham gia quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động.
  • Vận động nữ CBCNV hưởng ứng phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà", "Phấn đấu vì sự tiến bộ và phát triển". Quan tâm công tác chăm sóc thiếu nhi và chính sách với lao động nữ.
  • Chăm lo, quan tâm Công tác xã hội – từ thiện.
  • Tăng cường công tác kiểm tra, hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

Đại hội cũng tiến hành bầu cử Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ II với 15 đồng chí có tên trong danh sách dưới đây:

Một số hình ảnh Đại hội:

Ca sĩ Bích Phượng đem đến cho Đại hội những khúc hát dân ca quen thuộc

Toàn thể Đại hội

Chào cờ khai mạc Đại hội

Ban Chủ tọa đoàn

 Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tổng công ty Tăng Thị Thu Lý báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ I

 

 

 Toàn thể Đại hội nhất trí thông qua

 

 Tiến hành bỏ phiếu bầu ban chấp hành mới

 

 Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ban chấp hành nhiệm kỳ II