EuroCham: Kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định là nhờ NHNN

12/11/2013
: 9777

Theo EuroCham, giấy phép của các NH hiện nay chưa có quy định về sản phẩm phái sinh như một sản phẩm hoặc dịch vụ.

EuroCham: Kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định là nhờ NHNN

 

     Trong Sách trắng 2014  Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam – EuroCham vừa được công bố, tổ chức này đã đánh giá cao những chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng và ngoại hối thời gian vừa qua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

 “Thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể, ổn định tiền tệ được duy trì và lãi suất tín dụng của đồng nội tệ ổn định trong chừng mực có thể quản lý”.

EuroCham nhấn mạnh: “Ổn định kinh tế vĩ mô đạt được chủ yếu nhờ những chính sách, giải pháp của NHNN và sẽ tạo nền tảng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới.

     Về vấn đề nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, EuroCham cho rằng, nợ xấu không thể chỉ giải quyết bằng một giải pháp duy nhất. Việc thành lập Công ty Quản lý nợ (VAMC) sẽ góp phần giải quyết vấn đề này cùng với việc triên khai Thông tư 02.

“Chưa rõ chi tiết về các giải pháp này sẽ được triển khai như thế nào và cá nhân các ngân hàng vẫn chưa tin tương nhưng NHNN tin rằng những vấn đề về nợ xấu sẽ được giải quyết” – EuroCham bình luận.

     Cập nhật giấy phép ngân hàng, EuroCham chỉ ra rằng, Thông tư 40 của NHNN có yêu cầu các NH phải xin giấy phép cho tất cả các hoạt động kinh doanh ngân hàng mà không được liệt kê rõ ràng trong giấy phép do NHNN cấp trước đây.

“Yêu cầu này có thể gây ra sự gián đoạn trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng, bao gồm rủi ro vi phạm nghĩa vụ pháp lý của một số giao dịch mà các ngân hàng đã cam kết với khách hàng”.

     EuroCham khuyến nghị NHNN có chỉ thị quy định rõ ràng mỗi công văn NHNN chấp thuận cho phép cung cấp một dịch vụ, sản phẩm hoặc một giấy phép con đơn lẻ là một phần không tách rời với giấy phép hoạt động.

     Điều này thực sự cần thiết để NH đăng ký kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ này với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời làm giảm thời gian và nỗ lực của ngân hàng khi thực hiện việc đăng ký.

     Ngoài ra, cũng theo EuroCham, giấy phép của các NH hiện nay chưa có quy định về sản phẩm phái sinh như một sản phẩm hoặc dịch vụ.

     Trong khi đó, trên thực tế các NH đã và đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ này (ví dụ như sản phẩm hoán đổi giá cả hàng hóa, sản phẩm pháp sinh lãi suất…) theo nhiều quy định hoặc công văn hướng dẫn của NHNN.

     EuroCham kiến nghị NHNN cho phép các NH được tiếp tục cung cấp các sản phẩm này trong thời gian chờ cấp giấy phép bổ sung được phê duyệt.

Theo Trí Thức Trẻ