Giải thưởng Tôn Đức Thắng

23/08/2006
: 19205

Ý thức được trách nhiệm với người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; SAMCO đã đầu tư đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân trực tiếp sản xuất. Trong môi trường làm việc, lao động nhiều thử thách, nhân viên SAMCO luôn thể hiện được tính tiên phong cách mạng và sáng tạo. Nắm bắt công nghệ mới, hoàn thiện kỹ năng sử dụng các thiết bị tiên tiến, không ngừng học hỏi tri thức hiện đại đang là phương châm hành động của SAMCO. Chính vì chú trọng vào vấn đề đào tạo con người nên 5 cán bộ kỹ thuật trong Tổng công ty SAMCO đã đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng (năm nay có thể sẽ thêm một cá nhân được nhận giải thưởng).

Do vậy, không ít lần, Tổng Giám đốc SAMCO Nguyễn Tiến Dũng đã tâm sự: Giải thưởng Tôn Đức Thắng có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh những người lao động tiêu biểu, đã đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; góp phần vào việc thực hiện Chương trình 17 và Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về xây dựng giai cấp công nhân thành phố vững mạnh. Đối với chúng tôi, Giải thưởng Tôn Đức Thắng là “giấy chứng nhận” thương hiệu chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thành viên trong Tổng công ty. SAMCO sẽ tiếp tục phát huy và nuôi dưỡng truyền thống đáng quý của mình trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực “tài-đức” cho doanh nghiệp và xã hội. Tự hào là đơn vị tài trợ cho giải thưởng, SAMCO hy vọng ngày càng có nhiều người lao động sáng tạo đứng trên bục vinh quang nhận giải thưởng. Đó là sự ghi nhận xác đáng những đóng góp to lớn của họ vào sự thành công của tiến trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.  (QT - Thu Lý)