Hai đơn vị thành viên Tổng công ty SAMCO tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ

27/03/2015
: 5093

     Sáng ngày 25/3, Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (đơn vị thành viên Tổng công ty SAMCO) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ Tổng công ty SAMCO.

 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty CP Bến xe Miền Tây nhiệm kỳ 2015 - 2020

     Đại hội đã diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ. Các bước đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Tổng công ty SAMCO. Các đại biểu đều thống nhất cao, trong nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, quyết liệt, Đảng bộ Công ty CP Bến xe Miền Tây đã lãnh đạo hệ thống chính trị đạt được kết quả khá toàn diện về các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết đại hội khóa 2 đã đề ra.

     Trong nhiệm kỳ vừa qua, công ty luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 6.91 triệu đồng/người/tháng (2010) lên đến 13,51 triệu đồng/người/tháng (2014), nộp ngân sách tăng 232% từ 10,6 tỷ đồng (2010) lên đến 24,7 tỷ đồng (2014). Đời sống của CBCNV luôn được chăm lo tốt, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động.

     Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ đã chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; công tác phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chất lượng đảng viên mới đảm bảo đủ năng lực, trình độ, đạo đức tốt đáp ứng nhu cầu cho công tác tại đơn vị. Việc học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được trú trọng và thực hiện thường xuyên trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được quan tâm, góp phần hạn chế vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng.

     Nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước từ 5%; tiếp tục đầu tư, nâng cấp bến xe hiện hữu, đồng thời, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư dự án bến xe mới. Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” và trong nhiệm kỳ sẽ kết nạp mới 12 đảng viên.

     Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành đảng bộ gồm 09 đồng chí; tiến hành bầu trực tiếp Ban Thường vụ (3 đồng chí), Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

 Ông Nguyễn Hồng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAMCO tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ mới của Công ty CP Bến xe Miền Tây.

 

Trước đó, 20/3, Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn (đơn vị thành viên SAMCO) cũng đã tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của 100 Đảng viên đại diện cho 22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty. Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn gồm 15 đồng chí và Ban thường vụ (5 đồng chí).

 

Xuân Điền