HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU GIỮA NHIỆM KỲ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY (2005 – 2010)

10/04/2008
: 12027

     Ngày 9/4/2008 vừa qua Công đoàn Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – SAMCO đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ I (2005 – 2010). Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Phạm Thị Hoa - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ban chấp hành của các Tổng công ty…….; Về phía Tổng công ty SAMCO có đồng chí Đỗ Tiến Lực – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT, đồng chí Phạm Văn Phong – P.Bí thư thường trực, chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng sự có mặt của 115 đại biểu từ các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, phòng ban chức năng trong Tổng công ty.

     Hội nghị đã trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn giữa nhiệm kỳ - Trọng tâm công tác Công đoàn cuối nhiệm kỳ I và Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành giữa nhiệm kỳ I. Đánh giá quá trình hoạt động vừa qua Công đoàn Tổng công ty đã mở ra một hướng đi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào công nhân viên chức – lao động và hoạt động công đoàn Tổng công ty ngày càng khởi sắc, gắn kết, đúng định hướng mặc dù trong thời gian vừa qua gặp không ít khó khăn do mới thành lập, mô hình hoạt động đa ngành, địa bàn công tác không tập trung…

     Bên cạnh đó phải nhấn mạnh đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng và chính quyền cùng sự nỗ lực không ngừng của các Công đoàn cơ sở đã tạo nên những thành tích nổi bật cho Tổng công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hoạt động phong trào.

Kết quả sản xuất kinh doanh Tổng công ty

 

     

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Tỉ lệ 2006/2005

Tỉ lệ 2007/2006

Tổng Vốn

    3,155,690

    4,528,018

      4,878,508

143%

108%

Doanh thu

    6,447,646

    7,104,977

    10,357,713

110%

146%

Lợi nhuận sau thuế

      150,008

      111,157

         245,782

74%

221%

Thu nhập bình quân

           2.98

           3.15

              4.43

106%

141%

 
     Nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn cuối nhiệm kỳ I phải tập trung phát triển hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, phối hợp kiểm tra giám sát, thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn – xây dựng Đảng… nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới hội nhập kinh tế quốc tế.
     Hội nghị đã đạt được tiếng nói chung, sự đoàn kết tin tưởng tạo thành khối đoàn kết trong Tổng công ty để thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD 2008 và theo đúng định hướng phát triển SAMCO bền vững, là một trong những thương hiệu hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực nói chung.

 

Ông Phạm Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy thường trực kiêm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty SAMCO - đang báo cáo trước Hội nghị

 

 

Ông Đỗ Tiến Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty SAMCO

 

 

Cờ thi đua do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng Công đòan văn phòng công ty mẹ (công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc)