Hội nghị hiệp thươong vận tải ĐBSCL và các tỉnh lân cận

13/11/2006
: 11029

Trong hội nghị, các đơn vị đã đưa ra một số vấn đề cần phải giải quyết về tình hình hoạt động vận tải như: tình hình giá xăng dầu, các chính sách về giá cả, cước và chi phí hoạt động. Ngoài ra, các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải cũng đã được học hỏi và tham khảo cách thức kinh doanh và cùng giải quyết các vấn đề gặp phải trong hoạt động của các đơn vị khác.