Hội nghị khách hàng COMECO

15/12/2005
: 20094
Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn - SAMCO chúc Công ty CP Comeco luôn luôn phát triển và khẳng định vị trí thương hiệu của Comeco và SAMCO trên thị trường Việt Nam