Hội nghị sơ kết họat động SX-KD Quý 1 Công ty mẹ Tổng công ty SAMCO

28/04/2008
: 13245

     Ngày 28/04/2008, Tổng công ty SAMCO đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh quí 1/2008 Công ty mẹ. Hội nghị đã điểm lại một số tình hình thị trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như tình hình biến động của giá cả tiêu dùng, nhiên nguyên vật liệu, lãi suất ngân hàng , thị trường chứng khoán…

     Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tình hình chung của thị trường nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ cũng đã rất khả quan thể hiện qua bảng số liệu sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu

Quí 1/2007

Quí 1/2008

So với KH 2008

So với 2007

Doanh thu

413.998

566.791

24%

137%

Lợi nhuận trước thuế

9.023

65.743

62%

729%

Thu nhập bình quân

3,94

 5,37

78%

136%

 
     Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã nêu lên những dự báo về tình hình thị trường quí 2/2008 nhằm đưa ra những phương hướng và giải pháp phù hợp. Những phương hướng và giải pháp chủ yếu là:
-        Thực hiện 7 giải pháp của Chính phủ để kéo giảm tốc độ lạm phát , phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% mức tiêu thụ điện, xăng dầu;
-        Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong kế hoạch năm 2008;
-        Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án;
-        Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính.
-        Tập trung đầu tư ổn định và phát triển lĩnh vực dịch vụ, nhất là dịch vụ sửa chữa xe ôtô.
-        Nhanh chóng di dời các xưởng sửa chữa, xưởng đóng thùng nằm trong khu vực dân cư.
-        Tiến hành khai trương cửa hàng kinh doanh xe và thiết bị chuyên dùng, khai trương Trung tâm trưng bày sản phẩm tại Hà Nội.
-        Giải quyết dứt điểm về thủ tục chuyển đổi Công ty Ôtô Sài Gòn – SAGACO thành Xí nghiệp trực thuộc Công ty mẹ.
-        Tập trung triển khai ISO theo mục tiêu chất lượng, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng chính sách trả lương mới cho khối VP Tổng công ty năm 2008.