Họp mặt giao lưu phụ nữ nhân kỷ niệm ngày 8/3

18/03/2008
: 12269

     Nhân k nim ngày quc tế ph n 8/3, Công đoàn Văn phòng Tng Công ty SAMCO đã t chc cho ch em ph n công tác ti Công ty m chuyến tham quan ngh mát ti Khu du lch Sui nước nóng Bình Châu và bin H Cc. Chuyến đi đã thu hút gn 100 ch em ph n nhit tình tham gia. Vi nhiu hat đng sôi ni, hu ích như vui chơi trên bãi bin H Cc, thư giãn ti sui nước nóng Bình Châu và chương trình x s may mn vi nhiu phn quà hp dn, chương trình thc s đã mang li cho ch em nhiu nim vui, nhiu k nim, tăng tình đoàn kết, tht cht mi quan h đng nghip, mi quan h gia người lao đng vi công ty.