Kinh tế 2014 một phương trình - ba ẩn số

12/02/2014
: 7733

     QH đã đặt ra mục tiêu năm 2014 sẽ đạt mứác tăng trưởng GDP 5,8%, lạm phát dưới 7%.Nếu chỉ xét tổng đầu tư xã hội chiếm khoảng 30% GDP và tiềm năng nền kinh tế,thì khả năng tăng trưởng GDP 5,8% là đạt được.

Kinh tế 2014 một phương trình - ba ẩn số

 Nhưng, còn những ẩn số khác tác động đến hai chỉ số quan trọng trên. TIẾN SỸ TRẦN DU LỊCH nhận xét. 

QH đã thông qua các chỉ tiêu KT - XH năm 2014 và 2015. Vậy Ông dự đoán như thế nào về việc thực hiện các chỉ tiêu GDP, CPI của năm nay?

- QH đã thông qua kế hoạch phát triển KT - XH năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP là 5,8%, nhích hơn năm 2013; lạm phát trong hai năm 2014 và 2015 đều ở mức dưới 7%; tổng đầu tư xã hội chiếm khoảng 30% GDP; xuất khẩu tăng khoảng hơn 10%. 

Với tình hình kinh tế hiện nay nếu tập trung các giải pháp hỗ trợ thị trường, thì các chỉ tiêu nêu trên có thể đạt được. Dĩ nhiên, không đơn giản để thực hiện cả hai mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8% và lạm phát dưới 7%. Điều này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, vấn đề điều hành giá điện, giá dịch vụ.

- Vậy, theo Ông, sẽ có những rủi ro nào trong quá trình thực hiện chỉ tiêu về tăng trưởng và lạm phát đã được QH quyết định?

- So với tiềm lực đầu tư của nền kinh tế nước ta, thì tốc độ tăng trưởng GDP 5,8% không phải là cao, mà vẫn dưới tiềm năng. Nhưng nhìn từ năm 2012 và 2013 thì thấy, nền kinh tế tăng trưởng với hai tốc độ: tốc độ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và của khu vực trong nước. 

Trong đó, khu vực trong nước tăng trưởng chật vật và khó khăn trước biến động vĩ mô. Vì vậy, nếu cứ dựa vào đầu tư công mà không khơi nguồn, tạo dòng vốn đầu tư trong nước, để doanh nghiệp có thể vươn dậy trở lại, thì sẽ khó hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

- Như vậy, điều hành vĩ mô trong năm 2014 cần chú ý những vấn đề nào, thưa Ông?

- Trong năm 2014, phải tạo được niềm tin thị trường. Thông điệp từ đầu năm của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra yêu cầu phải đột phá và cho thị trường thấy quyết tâm của Nhà nước về đổi mới chính sách, thể chế. Đây là điểm rất quan trọng để tạo niềm tin của thị trường, đặc biệt là khu vực trong nước. 

Mặt khác, để tạo niềm tin thị trường trong nước, thì việc tái cơ cấu cả ba lĩnh vực là đầu tư công, sắp xếp cơ cấu các ngân hàng thương mại và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện tốt. Đặc biệt, sắp xếp cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, phân bổ nguồn lực, sẽ tác động tới các nền kinh tế khác trong đầu tư phát triển cả năm 2014 và năm 2015.

Năm 2014 cũng cần gói giải pháp đồng bộ để giải quyết được 3 vấn đề: tiền tệ (tức là cung tiền tín dụng), đầu tư công và điều chỉnh giá các dịch vụ công. Ba nhóm này nên đặt trong một phương trình ba ẩn số để giải. Nói nôm na, nếu đầu tư công tăng cùng lúc với tín dụng được nền kinh tế hấp thụ tốt, thì cần điều chỉnh lại đầu tư công. 

Tránh tình trạng đầu năm không có tiền, giữa năm bơm tiền ra. Đặc biệt, khi thời điểm nhạy cảm về dòng tiền có trên thị trường, thì tránh thời điểm này điều chỉnh giá dịch vụ. Ba ẩn số này phải đặt trong một lộ trình để làm sao không tăng đột biến cái gọi là tổng cầu của nền kinh tế, khi tổng cung đang yếu ớt.

- Năm 2014, đầu tư công rất lớn. Vậy, yếu tố này sẽ tác động lan tỏa đến nền kinh tế như thế nào?

- Đầu tư công hiện không chỉ để đáp ứng nhu cầu về các công trình dân sinh, hạ tầng, mà còn giúp tăng thanh khoản, tạo điều kiện để nền kinh tế hấp thụ được tín dụng. Tuy nhiên, nếu đầu tư vào các công trình mà chỉ nhập thiết bị hàng hóa bên ngoài thì mức lan tỏa đối với nền kinh tế kém. Năm 2014, chúng ta tăng bội chi, ngoài 234.000 tỷ đồng mà Quốc hội đã quyết định thì sẽ có thêm khoảng 100.000 tỷ đồng trái phiếu (gồm 60.000 tỷ đồng theo kế hoạch cũ công 40.000 tỷ đồng mới). 

Nếu số vốn này được rải đều trong một năm, thì sẽ có tác động đến tăng tổng cầu, kích thích nền kinh tế. Nhưng nếu làm không khéo, đầu năm đủng đỉnh, cuối năm dùng tiền, thì tác động ít. Chúng ta không nên quá chờ đợi đầu tư công kích thích kinh tế của năm 2014, mà làm sao đầu tư công phải là nền tảng để tái cấu trúc kinh tế trong các năm sau và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển.

- Xử lý nợ xấu rất quan trọng để tăng vốn tín dụng ra thị trường, vậy năm 2014 cần tập trung giải quyết nợ xấu như thế nào?

- Nợ xấu trong hai năm vừa qua đang được Ngân hàng Nhà nước giải quyết đúng hướng. Tuy nhiên, nợ xấu gắn chặt với thị trường bất động sản, mà việc làm ấm thị trường này không dễ thực hiện. Để gỡ nợ xấu, ngoài các biện pháp làm ấm thị trường bất động sản, thì vẫn còn dư địa: chấn chỉnh việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ và gói 30.000 tỷ đồng. 

Những căn hộ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chỉ nên ở mức 1 tỷ đồng, các địa phương khoảng 500 đến 600 triệu đồng. Bởi thị trường này đang khát, đang có cầu, nhưng lại chưa có sản phẩm. Từ phân khúc này mới tháo gỡ thị trường và giải quyết nợ xấu. VAMC mới gom lại nợ xấu, chứ chưa giải quyết triệt để nợ xấu. 

- Nghĩa là cơ hội giảm lãi suất vẫn khó khăn nếu không giảm mạnh được nợ xấu?

- Trong điều kiện hiện nay khó để có thể giảm thêm lãi suất. Trước hết là do lãi suất ngắn hạn giảm, nhưng lãi suất trung hạn vẫn cao, có thể làm nản chí bất kỳ doanh nghiệp nào muốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, lãi suất trung hạn lại cạnh tranh với lãi suất trái phiếu Chính phủ.

Nếu Chính phủ phát hành trái phiếu từ 7,5 - 8,5%, rõ ràng cơ hội giảm lãi suất là khó. Đây là vấn đề phải xử lý. Thêm vào đó, các ngân hàng huy động chủ yếu huy động ngắn hạn 1, 2, 3 tháng, trong khi lại cho vay dài hạn. Hy vọng, Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ đặt bài toán đó trong tổng thể để giải quyết mâu thuẫn này.

- Thưa Ông, kinh tế vĩ mô năm 2014 sẽ có những niềm tin nào?

- Năm 2014, với các chỉ tiêu vĩ mô, những nỗ lực chúng ta đang làm, gọi là tạo đột biến niềm tin thì chưa có. Nhưng so với hai năm trước, thì cũng đã có triển vọng, có điểm sáng hơn. Tất nhiên, để phục hồi ngay niềm tin này thì chưa thể có được. Ví dụ về thị trường bất động sản, cái vướng vẫn là giá đất, hệ thống thuế, sự minh bạch thị trường. 

Muốn khơi thông thì không chỉ là vấn đề cung cầu, vì thị trường méo mó, ức chế nhiều năm và nhiều cảnh báo nhưng chưa xử lý, và cũng không hy vọng xử lý được trong 2 năm tới. Hy vọng Luật Đất đai (sửa đổi) với sự thay đổi trong quản lý đất đai, tạo sự minh bạch cho thị trường này.

Năm 2014, theo dự báo, kinh tế thế giới sáng sủa hơn. Kinh tế trong nước, từ thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đã thấy rõ quyết tâm tái cấu trúc, tổ chức lại của nước ta. Dù quá trình này cần một thời gian nữa mới thấy rõ kết quả, nhưng vẫn tạo dựng niềm tin tốt hơn cho thị trường. 

Và có thể thấy, trong cái họa có cái phúc, hay nói cách khác hiện nay vẫn có cơ hội, mỗi người phải tìm cho mình một cơ hội. Cha đẻ lý thuyết cạnh tranh Michael Porter khi đến nước ta đã nhận định: doanh nghiệp Việt Nam có tính lạc quan cao và thích nghi bối cảnh tốt. Hai đức tính này sẽ giúp doanh nghiệp thích nghi với mọi khó khăn, nghĩa là đều có cơ hội cả.

- Xin cám ơn Ông!

Theo Đại biểu nhân dân