Kinh tế Tp.HCM tăng gấp gần hai lần cả nước

29/11/2012
: 11075

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 2012 và kế hoạch 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM, dự ước GDP quý 4/2012 đạt 10,3%, GDP) cả năm ước đạt 595.375,6 tỷ đồng, tăng 9,2% (cùng kỳ tăng 10,3%).
Kinh tế Tp.HCM tăng gấp gần hai lần cả nước

Trong đó khu vực dịch vụ tăng 10,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%, đều thấp hơn so với cùng kỳ. 

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với năm 2011 nhưng nếu xét trong bối cảnh do bị ảnh hưởng xấu của nền kinh tế thế giới thì tốc độ tăng trưởng 9,2% của thành phố là kết quả tích cực, gấp 1,77 lần so với cả nước, báo cáo nêu rõ.

Đi vào một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, báo cáo cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 ước đạt 30.256,3 triệu USD, tăng 7,36% (cùng kỳ tăng 19,1%). Nếu loại trừ trị giá dầu thô thì ước đạt 21.554,3 triệu USD, tăng 2,99% (cùng kỳ tăng 11,4%), còn loại trừ thêm trị giá vàng thì tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,16%. 

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu giảm và tăng chậm hơn so với cùng kỳ như: gạo, dầu thô, thuỷ sản, may mặc, giày… báo cáo nêu thông tin đáng chú ý.

Ước đạt 26.328,69 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu cũng giảm 3,9% (cùng kỳ tăng 25,4%). Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu thấp hơn so với cùng kỳ đã góp phần cân đối ngoại tệ nhưng mặt khác cho thấy nhu cầu nhập khẩu phục vụ cho đầu tư và sản xuất đang có xu hướng giảm, báo cáo đưa ra nhận định.

Thấp hơn cùng kỳ 2,1%, chỉ đạt 4,7% là chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp cả năm. Nguyên nhân tăng thấp được lý giải là do nhu cầu tiêu dùng của người dân và nhu cầu đầu tư trong nước giảm, lượng hàng hóa tồn kho vẫn duy trì ở mức cao; số lượng, khối lượng đơn đặt hàng của một số ngành như dệt may, giày dép... giảm, sản xuất của những ngành là nguyên liệu đầu vào gặp nhiều khó khăn.

Chỉ tiêu rất quan trọng cũng chỉ đạt 92,29% dự toán là tổng thu ngân sách nhà nước với 209.674 tỷ đồng. Đây cũng là một trong 6 chỉ tiêu không đạt kế hoạch 2012. Gồm, tốc độ tăng GDP; tổng kim ngạch xuất khẩu; kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô); thu ngân sách trên địa bàn; số lao động được tạo việc làm mới; diện tích nhà ở bình quân đầu người.

Báo cáo cũng nêu nhiều con số về khó khăn của doanh nghiệp với con số ngừng kinh doanh lên đến gần 20.000.

Ở kế hoạch 2013, thành phố đã dự kiến 6 chỉ tiêu kinh tế. Gồm, GDP tăng 9,5% - 10%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD/người. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến khoảng 248.500 - 255.000 tỷ đồng, bằng 36% - 37% GDP. 

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 13,5%. Chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng của cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 236.830 tỷ đồng, bằng 112,95% so ước thực hiện năm 2012. Chi ngân sách địa phương 43.384 tỷ đồng, bằng 88,14% so với ước thực hiện năm 2012.

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp hơn và nâng cao tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn năm 2012... là các nội dung được nhấn mạnh tại mục tiêu tổng quát của Tp.HCM trong năm 2013.

Theo VnEconomy