Kỳ họp thứ nhất năm 2016 công tác Thi đua - Khen thưởng của Khối Thi đua 12

06/04/2016
: 3458

     Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên  đã tổ chức kỳ họp lần thứ I năm 2016 để triển khai công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua 12. Qua đó, Hội nghị đã sơ kết công tác thi đua khen thưởng Quý 1; thảo luận, góp ý dự thảo Quy chế hoạt động, Chương trình hoạt động, Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2016 của Khối.

     Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Nghĩa Huỳnh – Phó ban Thi đua Khen thưởng thành phố và các cán bộ của Ban; Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách thi đua của 6 Tổng công ty thành viên Khối thi đua 12: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV và Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV.

     Tại hội nghị, lãnh đạo các Tổng Công ty đã thông tin thêm về đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và công tác thi đua khen thưởng trong Quý 1 của các đơn vị, đồng thời thảo luận góp ý cho các tài liệu dự thảo, tiêu chí đánh giá thi đua và một số công tác khác của Khối. Các Tổng công ty hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau nhưng cùng có chung một mục đích giống nhau, đó là thông qua hoạt động thi đua khen thưởng phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM. Mỗi đơn vị thành viên của Khối với thế mạnh của mình luôn có những bước sáng tạo, đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác thi đua – khen thưởng, vượt qua khó khăn thách thức của thị trường  tạo nên những chuyển biến tích cực để hoạt động của đơn vị cũng như của Khối thi đua luôn sôi nổi, thiết thực và hiệu quả.

 Một số hình ảnh từ hội nghị:

 

Ông Trần Quốc Toản, TGĐ Tổng Công ty SAMCO – Khối trưởng Khối thi đua 12 phát biểu khai mạc buổi họp.

 

Ông Nguyễn Văn Khởi, TGĐ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV– phát biểu góp ý thảo luận xây dựng các dự thảo.

 

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố phát biểu chỉ đạo.

 

Ông Trần Quốc Toản, TGĐ Tổng Công ty SAMCO – Khối trưởng Khối thi đua 12 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố.

 

Lãnh đạo các Tổng Công ty trong Khối thi đua 12 tiến hành ký kết giao ước thi đua.

 

Lê Hữu Phú