Ngày hội thiếu nhi “Vườn Cổ Tích SAMCO – Giữ Mãi Màu Xanh”

05/06/2008
: 14158

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Công ty mẹ Tổng Công ty SAMCO đã tổ chức ngày hội thiếu nhi “Vườn Cổ Tích SAMCO – Giữ Mãi Màu Xanh” có gần 200 em thiếu nhi là con em của CBCNV toàn Tổng Công ty. Chương trình bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 10 giờ 30 ngày 02/06/2008.