Phát động phong trào thi đua "Xe buýt thân thiện - Lái xe an toàn - Tiếp viên thanh lịch

30/09/2008
: 12282

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn phát động

phong trào "XE BUÝT THÂN THIỆN - LÁI XE AN TOÀN - TIẾP VIÊN THANH LỊCH"

giữa 3 đơn vị thành viên gồm Công ty TNHH 1Thành viên Xe khách Sài Gòn, Công ty Liên doanh Sài Gòn Star và Công ty TNHH Vận tải Thành phố

Ông Phạm Quốc Tài - Phó Tổng Giám đốc SAMCO phát biểu khai mạc và phát động phong trào "Xe buýt thân thiện - Lái xe an toàn - Tiếp viên thanh lịch"

Lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo ba đơn vị tại buổi lễ

Đội ngũ tài xế, tiếp viên các tuyến xe buýt nội thành tại buổi lễ

Đội ngũ tài xế, tiếp viên các tuyến xe buýt nội thành tại buổi lễ

Đội ngũ tài xế, tiếp viên các tuyến xe buýt nội thành tại buổi lễ

Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO chứng kiến Lãnh đạo ba đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào "Xe buýt thân thiện - Lái xe an toàn - Tiếp viên thanh lịch"

Ông Lê Trung Tính - Trưởng phòng Quản lý vận tải Công nghiệp - Sở Giao thông Vận tải phát biểu chia sẻ tại buổi lễ