Phát triển kinh tế gắn với nâng cao vị thế tổ chức đảng trong doanh nghiệp

26/07/2016
: 3205

     Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa làm việc với Đảng ủy khối Doanh nghiệp công nghiệp T.Ư tại TP Hồ Chí Minh; Đảng ủy Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sáu tháng đầu năm; tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tại các đơn vị trực thuộc hai đảng bộ nói trên trong các tháng qua cũng như sau khi thực hiện cổ phần hóa.

 Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm việc với Đảng ủy SAMCO.

 

     Báo cáo với Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Tím, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp T.Ư tại TP Hồ Chí Minh cho biết, kết quả sản xuất kinh doanh trong Khối sáu tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 40.280,72 tỷ đồng, tăng 11,03% so cùng kỳ; doanh thu ước thực hiện 133.042,12 tỷ đồng, tăng 12,19% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 689,88 triệu USD, tăng 6,94% so cùng kỳ. Một tín hiệu đáng mừng nữa là kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 597,07 triệu USD, giảm 9,89% so cùng kỳ. Qua đó, toàn Khối đã nộp ngân sách ước thực hiện 6.748,71 tỷ đồng, bằng 80,93% so cùng kỳ năm 2015… Theo đồng chí Nguyễn Thị Tím, chính vì vậy mà thu nhập bình quân của các doanh nghiệp trong Khối đạt 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,97%.

     Đảng bộ Khối hiện có 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (49 đảng bộ và 29 chi bộ cơ sở) với 5.328 đảng viên. Trong sáu tháng đầu năm, các đảng bộ và chi bộ cơ sở gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, điều hành, nhất là ở các doanh nghiệp đã và đang tiến hành cổ phần hóa. Khó khăn này xuất phát từ cơ chế, nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trước tác động việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa, thoái hết vốn Nhà nước… Trong quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn nội dung chưa được chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nên kết quả chưa cao; tính chủ động, định hướng trong công tác chính trị tư tưởng tại các đơn vị đã và đang thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, sắp xếp hoạt động của đơn vị, tình hình khó khăn trong sản xuất kinh doanh... Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, đó là: đảng viên phải chuyển sinh hoạt về địa phương sau khi thoái vốn; đảng viên giữ chức vụ cao trong Đảng nhưng lại giữ chức vụ thấp trong chính quyền; khó tập hợp đảng viên sinh hoạt trong khi đảng viên thực hiện nhiều nhiệm vụ ở nhiều địa bàn…

     Tại buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco), Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã biểu dương Đảng ủy trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt khá tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, không có đơn vị thành viên nào bị thua lỗ; tăng cường hợp tác với nhiều đơn vị trong nước và nước ngoài về sản xuất xe ô-tô, vận tải hàng hóa, hệ thống kho bãi; thiết lập lại hệ thống đại lý xe Samco. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Samco Chu Thị Tuyết Hạnh cho biết, trong các tháng cuối năm, đơn vị tập trung lãnh đạo chính quyền và người lao động đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án trọng điểm như: bến xe miền Đông, khu công nghiệp cơ khí ô-tô TP Hồ Chí Minh… Samco cũng kiến nghị Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành đền bù giải tỏa trước 20 ha của Dự án bến xe miền Tây (mới), Samco sẽ thu xếp kinh phí để thực hiện đền bù 17 ha thuộc dự án. Bên cạnh đó, Samco cũng kiến nghị thành phố có cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp phụ trợ và chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn tất đền bù giải tỏa đất liên quan dự án khu công nghiệp Cơ khí ô-tô TP Hồ Chí Minh. Đảng ủy sẽ lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể tập trung giải quyết công tác tái cấu trúc các doanh nghiệp và công tác xây dựng Đảng. Đưa nhiều hoạt động của các đoàn thể tập hợp được đông đảo công nhân viên chức - lao động tham gia nhằm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung ghi nhận các đề nghị của Samco và đề nghị Đảng ủy Samco cần chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là ở các doanh nghiệp đã và đang thực hiện tiến trình cổ phần hóa, các công ty liên doanh nước ngoài. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là những nhiệm vụ gắn với bảy chương trình đột phá của thành phố.

     Với Đảng ủy khối Doanh nghiệp công nghiệp T.Ư tại TP Hồ Chí Minh, cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong điều kiện doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa. Điều quan trọng nhất là hoạt động tổ chức cơ sở đảng, nội dung, phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng phải bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, cùng với Hội đồng quản trị, ban giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển ổn định. Thực hiện nghiêm quy định đối thoại, gặp gỡ cán bộ, đảng viên, người lao động để kịp thời lắng nghe, giải quyết thấu đáo tâm tư nguyện vọng chính đáng của người lao động, bảo đảm giữ vững sự ổn định trong từng đơn vị trực thuộc. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng.

Theo báo Nhân dân