SAMCO - Hội nghị Người đại diện vốn Tổng Công ty năm 2016

15/12/2016
: 2813

     Ngày 14/12/2016, Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào doanh nghiệp năm 2016 tại hội trường Tổng Công ty. Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động của Người đại diện vốn của Tổng Công ty trong năm 2016. Đồng thời, Tổng Công ty triển khai nội dung Quy chế về Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào doanh nghiệp số 13/QC-SC ngày 12/10/2016.

     Thông qua Hội nghị, lãnh đạo Tổng Công ty trao đổi, định hướng hoạt động của Người đại diện vốn trong giai đoạn tới, đặc biệt là trong và sau khi Tổng Công ty cổ phần hóa. Đây cũng là dịp để Người đại diện vốn trao đổi, thảo luận, kiến nghị các  giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Người đại diện vốn.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Ông Nguyễn Hồng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty điều hành hội nghị 

Người Đại diện vốn Tổng Công ty trao đổi tại Hội nghị