SAMCO hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an tòan vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

19/03/2008
: 14915

     Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an tòan vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 10 năm 2008 (diễn ra từ ngày 16/03/2008 - 22/03/2008), Tổng Công ty SAMCO đã tổ chức hội nghị triển khai và mít tinh hưởng ứng trong tòan Tổng công ty vào ngày 14/03/2008.

 

     Hội nghị đã tuyên dương những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác an tòan vệ sinh lao động năm 2007, cam kết thực hiện không để xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ. Hội nghị cũng đồng thời triển khai công tác an tòan vệ sinh lao động & phòng chống cháy nổ năm 2008.

 

 

     Vào ngày 18/03/2008 Tổng công ty SAMCO tham dự hội thi “An tòan vệ sinh viên giỏi” cấp thành phố năm 2008. Kết quả, tòan đội đạt được giải phong trào (10/17đội tham dự).