SAMCO tổ chức hội nghị Công nhân viên chức 2006

23/04/2006
: 16314

Với sự tham dự 184 đại biểu công nhân viên chức cùng với sự hiện diện của toàn thể Ban Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đại hội Công nhân viên chức 2006 đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp. Những bức xúc và tâm tư tình cảm của toàn thể công nhân viên đã đưa ra trong đại hội nhằm phát triển và cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng như công tác xã hội, đoàn thể.

Qua đại hội, ban Chủ tịch cùng với toàn thể đại biểu đã thông qua công tác hoạt động công đoàn (công ty mẹ), những hỗ trợ và tổ chức các chương trình thi đua thể hiện sự quyết định đúng đắn của Ban Tổng Giám đốc, Công Đoàn, các lãnh đạo của các phòng ban. Ngoài ra, những đóng góp chân thành của các đơn vị đã được đóng góp và được xem xét: công tác đào tạo, chính sách hỗ trợ trong kinh doanh, chính sách marketing, kiểm tra thi nâng bậc,... Với những đóng góp này, SAMCO sẽ luôn cố gắng trở thành đơn vị kinh doanh hàng đầu của Tp.Hồ Chí Minh.