SAMCO VINH DỰ ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU MẠNH 2006

27/07/2007
: 13607

Đây là giải thưởng uy tín hàng năm do Thời báo Kinh tế Việt tổ chức. SAMCO được công nhận và tôn vinh do sản phẩm - thương hiệu SAMCO đã được sử dụng hiệu quả, đạt chất lượng cao tên khắp các tỉnh thành Việt .

Đại diện Tổng công ty SAMCO đón nhận giải thưởng từ các vị lãnh đạo cao cấp.