Thành ủy khảo sát tình hình thanh niên công nhân ở SAMCO

05/08/2008
: 12474

     Sáng ngày 05/08/2008 đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TPHCM - dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo và đại diện Đoàn thanh niên Tổng công ty SAMCO về tình hình thanh niên công nhân tại đơn vị. Đoàn công tác đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về hoạt động cũng như vai trò của Đoàn thanh niên trong tổ chức của đơn vị, đặc biệt là công tác phát triển Đảng trong đội ngũ Đoàn viên và thanh niên công nhân. Đồng chí Lê Thanh Hải đã nhấn mạnh việc thực hiện nghị quyết của Đảng trong công tác xây dựng và phát triển Đoàn cơ sở, đồng chí cho rằng việc xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh chính là tạo tiền đề tốt cho việc phát triển Đảng, đầu tư cho Đoàn thanh niên chính là đầu tư cho thế hệ tương lai của Đảng.

 

 

 Đồng chí Đỗ Phú Đạt - Quyền Bí thư Đoàn TN SAMCO - báo cáo tình hình hoạt động Đoàn thanh niên tại Tổng công ty.

 Bí thư Thành ủy chăm chú lắng nghe...

 ...và đặt câu hỏi.

 Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Ông Nguyễn Trung Tín - hỏi về những hỗ trợ cho hoạt động đoàn ở các đơn vị thành viên từ công ty mẹ SAMCO.

 Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - quan tâm đến việc phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên.

 

 

 Ông Đỗ Tiến Lực - Bí thư Đảng ủy, CT HĐQT SAMCO - giới thiệu về sự gắn kết giữa hoạt động đoàn và chính quyền ở Tổng công ty.

 

 

 Ông Nguyễn Tiến Dũng - TGĐ SAMCO - trình bày về sự hỗ trợ của công ty mẹ đối với hoạt động phát triển Đoàn ở các đơn vị thành viên.

 

 Bí thư Thành ủy chỉ đạo SAMCO đẩy mạnh hơn nữa việc gắn kết giữa hoạt động xây dựng Đoàn và công tác phát triển Đảng.

 

 

 

 

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Bí thư Thành Đoàn Tất Thành Can rất quan tâm đến hoạt động Đoàn tại SAMCO.

Tin & ảnh: Xuân Điền