Thông báo của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty

29/07/2008
: 12254

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty xin thông báo:

Đồng chí Phan Huy Cường - kỹ sư ôtô, trưởng bộ phận đào tạo Phòng Công nghệ thuộc Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn được Công đoàn Tổng công ty giới thiệu ứng cử vào Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành phố HCM khóa IX nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Tại Đại hội IX Công đoàn Thành phố diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/07/2008, đồng chí Phan Huy Cường đã được Đại hội bầu cử và đã trúng cử vào ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2008 - 2013, đồng thời trúng cử đại biểu chính thức trong đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ X vào tháng 11/2008 tại Hà Nội.