Thông báo mới về cuộc thi Logo

24/11/2005
: 20137
  • Thời gian hạn chót nộp bài thi được thêm 5 ngày:  30/11/2005

Xin vui lòng các bạn gửi bài thi đúng hạn để ban tổ chức tập hợp thông tin và lập danh sách để tiến hành chấm thi. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn!