News

24/11/2005
: 20132
Ban tổ chức xin thông báo mọi người về thời gian có sự thay đổi như sau:
15/11/2005
: 19339
Ngày 10 tháng 11 năm 2005 Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng khai trương tuyến xe buýt từ Khách sạn Dầu Khí đến Khu 2 Đồ Sơn.
20/10/2005
: 19053
30/11/1999
: 17411
Năm 2011, dù còn nhiều khó khăn, song nếu các doanh nghiệp (DN) có sự chuẩn bị chu đáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và Nhà nước điều hành chính sách linh hoạt, “đúng ...