Tin tức Ðoàn Thanh niên

24/03/2006
: 6013

Tất cả toàn thể đoàn viên thanh niên toàn Tổng công ty góp mặt đầy đủ giao lưu cùng với các lãnh đạo cùng với cựu cán bộ Đoàn. Qua buổi lể này, Đoàn viên đã học hỏi được quá trình thành lập và những thời điểm nổi bật của ban lãnh đạo và cựu cán bộ trong thời gian phát triển Đoàn TNCS. Sự hăng hái và niềm tự hào đã nổi lên cùng với những truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt được ôn lại.