Tổng công ty họp Hội nghị sơ kết 6 tháng 2008

04/08/2008
: 11718

Chiều ngày 04/08/2008, Tổng công ty SAMCO tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng 2008. Các đơn vị thành viên đã lần lượt báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm với những mặt thuận lợi cũng như khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang tăng cao cùng với suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhìn chung các đơn vị đều có quyết tâm cao vượt qua tình hình khó khăn chung để phấn đấu đạt kế hoạch đã đề ra. Lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị siết chặt lại hoạt động đầu tư dàn trải, tiết kiệm chi phí hoạt động doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Phó TGĐ SAMCO trình bày báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2008

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng giám đốc SAMCO - phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

 Trương Đức Hạnh - CT HĐQT COMECO, đơn vị thành viên SAMCO - báo cáo tình hình hoạt động đơn vị mình.

Ông Nguyễn Văn Đức - TGĐ HAXACO, đơn vị thành viên SAMCO - báo cáo trước Hội nghị.