Tổng công ty SAMCO sơ kết hoạt động quý 1 năm 2017

12/04/2017
: 3475

     Sáng ngày 11/4, Tổng công ty SAMCO đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017 tại hội trường Tổng công ty.

     Hội nghị đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty SAMCO trong ba tháng đầu năm 2017.

 

Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó TGĐ SAMCO báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2017 của Tổng công ty.

     Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt Đảng bộ trong toàn Tổng công ty kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dư luận xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Tổng Công ty. Chú trọng quán triệt về chủ trương và chủ động nắm tình hình và kịp thời, giải quyết tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động ở các doanh nghiệp đã, đang thực hiện tiến trình cổ phần hóa, các công ty liên doanh nước ngoài.

     Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

Bà Chu Thị Tuyết Hạnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy SAMCO báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng quý 1/2016.

 

Ông Trần Quốc Toản - Tổng Giám Đốc chủ trì trao đổi thảo luận tại hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV SAMCO – ông Nguyễn Hồng Anh nhấn mạnh, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên thế giới có những tác động rất to lớn và nhanh chóng đến tất cả các doanh nghiệp, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm nghiên cứu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vạch ra định hướng chiến lược phát triển phù hợp cho đơn vị mình.

 

Ông Nguyễn Hồng Anh - Chủ tịch HĐTV/ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị.

     Tại Hội nghị Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác chăm lo, phục vụ Tết Đinh Dậu 2017

 

Ông Trần Quốc Toản Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao giấy khen của Tổng Công ty cho các tập thể "Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác chăm lo, phục vụ Tết Đinh Dậu 2017"

 

Ông Nguyễn Châu Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trao giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty cho các tập thể "Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác chăm lo, phục vụ Tết Đinh Dậu 2017"