Tổng công ty tổ chức khóa đào tạo "Kế toán và tài chính dành cho Lãnh đạo"

18/05/2009
: 14690

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty cập nhật kiến thức về kế toán và tài chính, đặc biệt là thích nghi nhanh với hội nhập kinh tế Quốc tế, Tổng công ty SAMCO đã phối hợp với trường Doanh nhân PACE tổ chức khóa đào tạo "Kế toán và Tài chính dành cho Lãnh đạo".

Khóa học được tổ chức trong 4 ngày (12, 13 & 19, 20/ 05/ 2009) tại Trung tâm đào tạo SAMCO do các giảng viên của PACE phụ trách.

Qua một số nội dung thảo luận tại lớp học (các ngày 12, 13) đã phát hiện được những tồn tại và thiếu sót trong quá trình hoạt động tại các doanh nghiệp mà cần phải chấn chỉnh và hoàn thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường tính minh bạch về tài chính, chú trọng hoạt động kiểm soát tránh rủi ro cho doanh nghiệp.

Khóa học sẽ tiếp tục vào các ngày 19, 20 / 05 hứa hẹn có nhiều đề tài sôi nổi sẽ được "mổ xẻ" và trao đổi thấu đáo giữa các đơn vị.

Một số hình ảnh trong khóa học ngày 12, 13: