Tổng công ty tổ chức tập huấn giai đọan 2 "Văn hóa Doanh nghiệp"

20/11/2007
: 15110

Nhằm triển khai việc xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty SAMCO đến các nhân viên của từng đơn vị, ngày 20 / 11 / 2007 Tổng công ty đã tổ chức đợt tập huấn giai đọan 2 từ 20/11/2007 - 23/11/2007, gồm văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc như TBTC, ISAMCO, ISUZU AnLac, CSAMCO, SAMCO AnLac.

Riêng ngày 23/11/2007 lớp tập huấn cho SAMCO AnLac sẽ được tổ chức tại Hội trường NM ôtô Củ Chi.

Lớp tập huấn ngày 20/11/2007 tại Hội trường Tổng công ty: