UBND TP.HCM bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Tổng công ty SAMCO

14/05/2009
: 14052

Ngày 11/05/2009, tại cuộc họp Sơ kết quý 1 của Tổng công ty SAMCO, UBND TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo Tổng công ty SAMCO, cụ thể:

  • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn, thay Ông Đỗ Tiến Lực nghỉ hưu, thời gian giữ chức vụ là 05 năm. (Quyết định số 1680/QĐ-UBND, ký ngày 21/04/2009).
  • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn, thay Ông Nguyễn Tiến Dũng nhận nhiệm vụ khác, thời gian giữ chức vụ là 05 năm. (Quyết định số 1681/QĐ-UBND, ký ngày 21/04/2009).

Các kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh trong Quý 1 /2009:

            Chỉ tiêu

 TH 3T-
2008

(1)

 ƯTH 3T-
2009

(2)

 KH 2009

(3)

So sánh (2)/(1)
(%)

So sánh (2)/(3)
(%)

Doanh thu

    3.051.351

    2.781.631

  11.459.465

91

24

LNST

       123.694

        70.759

       273.001

57

26

Nộp ngân sách

       894.378

       132.750

       756.077

15

18 

TNBQ

4,75

4,63

5,18

97

89

 

      Mặc dù kết quả kinh doanh quí 1 năm 2009 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2008 nhưng xét trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, đó là những kết quả đáng ghi nhận, là sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Tổng công ty. Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2009: 36% đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu; 46% đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận sau thuế.

     Với mức thu nhập bình quân gần bằng so với cùng kỳ năm ngoái thể hiện sự quan tâm đến đời sống CBCNV, đảm bảo an sinh xã hội, tạo sự yên tâm trong công tác đối với người lao động. Kết quả trên sẽ tạo điểm xuất phát tích cực trong 3 quí còn lại của năm 2009.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định cho Ông Nguyễn Tiến Dũng và Ông Nguyễn Hồng Anh

  

Ông Nguyễn Long Tuyền, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành Ủy, trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty SAMCO cho Ông Nguyễn Tiến Dũng và Phó Bí thư Đảng Ủy cho Ông Nguyễn Hồng Anh.

  

Từ trái qua: Ông Đỗ Tiến Lực - Ông Nguyễn Tiến Dũng - Ông Nguyễn Hồng Anh