XN Otô Toyota Bến Thành (TBTC) nhận ISO 14001:2004

23/03/2007
: 16153

Nước thải nhà máy sản xuất ôtô nuôi được cá

    Xí nghiệp ôtô Toyota Bến Thành (trực thuộc Tổng công ty Cơ khí Giao Thông Vận tải Sài Gòn - SAMCO) đã trở thành đơn vị đầu tiên của hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam đón nhận chứng chỉ đăng ký quản lý môi trường theo bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Ngoài hệ thống xử lý rác thải, dung môi nhằm giảm thiểu tiếng ồn, bụi trong khu vực sản xuất và cộng đồng dân cư, hệ thống xử lý nước thải của Xí nghiệp này cho phép nước thải ra đạt loại B (loại nước có thể thải trực tiếp ra sông ngòi) và hiện nay Xí nghiệp đang sử dụng nước này để nuôi cá trong bể thử nghiệm. Bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2004 đã được áp dụng rộng rãi tại các công ty sản xuất xe hơi ở Nhật và của hệ thống sản xuất xe hơi Toyota toàn cầu.

(Theo Vietnam net)