KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017

17/11/2017
Lượt xem: 4390

     Kính gửi các đơn vị và cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017,

    Thực hiện Thông báo số 147/TB-SC ngày 14/11/2017 Tổng Công ty về danh sách cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (thuộc diện Tổng Công ty quản lý) và Thông báo số 148/TB-SC ngày 14/11/2017 của Tổng Công ty về kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, 

     Ban Pháp chế Tổng Công ty kính gửi các đơn vị và cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai của Tổng Công ty, các biểu mẫu phục vụ công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. Vui lòng xem file đính kèm.

     Trường hợp phát sinh vướng mắc trong các trình thực hiện,vui lòng liên hệ Ban Pháp chế Tổng Công ty (Số điện thoại: 028.39.200.408 - Máy lẻ: 133) để được hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng./.

Đính kèm:

Nghi dinh 78.2013.pdf (1047kb) 
Thong tu 08.2013.pdf (2287kb) 
148.TB-SC.PDF (867kb)
147.TB-SC (1).PDF (1505kb)
MAU KE KHAI TAI SAN.docx (19kb)
Bieu tong hop Ke khai TSTN 2017.docx (16kb)

Người viết : admin