SAMCO: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

24/06/2020
Lượt xem: 1629

     Ngày 21/6/2020, Đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

20200622_124216

Tại hội nghị, Ban chấp hành đã báo cáo sơ kết các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh niên.

    Về việc phát triển Đoàn Thanh niên Tổng Công ty: Tỷ lệ đoàn viên/thanh niên của Đoàn Tổng Công ty đạt 80%, tỷ lệ đoàn viên/thanh niên tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần nhà nước chi phối đạt 100%. Phát triển mới 410 đoàn viên. Từ năm 2017 - 2019, Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty tổ chức trao danh sách 320 đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ Tổng Công ty nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đã phát triển mới 171 đảng viên mới.

    Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty đã biểu dương và khen thưởng cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Người viết : Nhân Dũng - Hữu Phú