SAMCO: Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên công nhân

30/06/2020
Lượt xem: 1617

     Hội thi “Tầm nhìn tương lai” – tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thanh niên công nhân Tổng Công ty được Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty và Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty tổ chức hàng năm nhằm tăng cường bồi dưỡng lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thanh niên.

20200627_135757

     Hội thi “Tầm nhìn tương lai” năm 2020 đã là năm thứ 6 liên tiếp được tổ chức, Hội thi được tổ chức thành 02 vòng, vòng trực tuyến đã thu hút gần 2000 lượt thanh niên công nhân và người lao động Tổng Công ty tham gia.

     Vòng chung kết được tổ chức ngày 28/6/2020 với sự tham gia của 100 thanh niên công nhân tiêu biểu nhất vượt qua vòng trực tuyến. Kết quả chung cuộc, bạn Phạm Ngọc Khuê đến từ Chi đoàn Công ty Lexus Trung tâm Sài Gòn đã xuất sắc rung chuông vàng, giành giải Thí sinh xuất sắc nhất của Hội thi.

b3f11ad25b21a67fff30

Đ/c Tăng Thị Thu Lý – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao giải Thí sinh xuất sắc nhất Hội thi cho bạn Phạm Ngọc Khuê

     Hội thi đang góp phần thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.
Người viết : Nhân Dũng