TẬP HUẤN “AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” VÀ RA MẮT BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG THANH NIÊN

13/03/2019
Lượt xem: 3071

     Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty tổ chức tập huấn “An toàn trên không gian mạng” cho các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên thanh niên của Đoàn Tổng Công ty.

IMG_2830

Toàn cảnh buổi tập huấn

     Tại Hội nghị, đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Lê Thanh Xuân Huy – Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày chuyên đề về “An toàn trên không gian mạng”. Qua đây, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên được truyền tải kiến thức, kỹ năng về an toàn trên mạng internet đặc biệt là mạng xã hội. Bên cạnh đó, các đồng chí còn được truyền tải các kỹ năng về xử lý khủng hoảng truyền thông, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

IMG_2816

Đồng chí Lê Thanh Xuân Huy – Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày chuyên đề về “An toàn trên không gian mạng”

     Cũng tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty đã cho ra mắt Bộ quy tắc ứng xử khi sử dụng mạng xã hội bao gồm 09 quy tắc ứng xử nên và không nên khi sử dụng mạng xã hội, vận động đoàn viên thanh niên áp dụng để bảo vệ bản thân, gia đình, doanh nghiệp khi tham gia mạng xã hội.

9 quy tắc ứng xử khi sử dụng mạng xã hội:

Ảnh: Đoàn Thanh Niên TCT

Người viết : Hữu Phú