Bản tin Pháp Luật SAMCO Số 2 - Tháng 1/2013

07/01/2013
: 8346

Hôm nay, ngày 16/01/2013, Bản tin pháp Luật SAMCO Số 02 – tháng 01/2013 vừa phát hành. Bản tin lần này hứa hẹn sẽ cung cấp những thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề pháp luật, tình hình kinh tế xã hội, đời sống của người lao động...

Danh sách CBCNV tham gia phần "Đố vui pháp luật" trong bản tin Số 01 cũng được công bố vào cuối bản tin.

 

Nội dung "Bản tin pháp luật SAMCO" Số 02 – Tháng 01/2013  => Click vào đây để xem và tải về

 

 

Nguyễn Nga