Đại hội Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020

03/07/2015
: 4462

     Chiều ngày 03/07/2015, Công đoàn Văn phòng Tổng công ty đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Hội trường Tổng Công ty, số 139 Cô Giang, Q.1, TP.HCM.

     Đến tham dự Đại hội có Ban Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho CBCNV trong Công ty mẹ - Tổng công ty SAMCO.

     Đại hội đã nghe Ban chấp hành báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015 và phương hướng của nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ lần III (2013-2015), Công đoàn Công ty mẹ đã phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ, phát động phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đề ra phương hướng và nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đại diện bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC - LĐ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và hoàn thành kế hoạch của toàn Tổng Công ty.


 Một số hình ảnh Đại hội:


Toàn cảnh đại hội

 
 
 

 

Đoàn chủ tịch


Bà Tăng Thị Thu Lý - Chủ tịch CĐ VP Tổng Công ty -  báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 


 Toàn thể hội nghị thống nhất với báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2015

 

 Bà Trương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo đại hội


 
 

 Các đại biểu tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020


 

 Ban chấp hành mới ra mắt đại hội


 Lê Hữu Phú