Đại hội Đảng bộ Tổng công ty SAMCO lần thứ II nhiệm kỳ 2010 - 2015

30/11/1999
: 7598

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty luôn ổn định và ngày càng phát triển, đời sống thu nhập của CB-CNV ngày càng được nâng cao, Tổng công ty vẫn luôn khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực của Thành phố trên lĩnh vực cơ khí - giao thông vận tải, đã tham gia và góp phần tích cực vào sự phát triển của Thành phố.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty SAMCO, nhấn mạnh: Xác định hoạt động sản xuất – kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng việc đề ra các nghị quyết cho cả nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng hằng năm của SAMCO đạt 17%; tổng vốn sở hữu đạt hơn 1.000 tỉ đồng, tăng 1,5 lần so với khi thành lập. Đảng bộ Tổng Công ty SAMCO cũng mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ chưa thật tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nội tại; chưa phát huy đúng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị...
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, lưu ý: Đảng bộ Tổng công ty SAMCO cần tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm. Để làm được điều này, Đảng bộ Tổng công ty SAMCO phải tập trung đổi mới, sắp xếp, cấu trúc lại mô hình tổ chức bộ máy, chuẩn hóa chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; bố trí cán bộ đúng năng lực... SAMCO phải tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, SAMCO phải trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của thành phố và đất nước...

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ SAMCO.

Một số hình ảnh đại hội:

Toàn cảnh đại hội

 

 

 Chào cờ khai mạc đại hội

 

 

 Đoàn chủ tịch

 

 

 Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, CT HĐQT Tổng công ty SAMCO đọc diễn văn khai mạc

 

 

 Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Anh thông qua chương trình đại hội