Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty SAMCO

26/02/2009
: 5176
     Sáng ngày 25/02/2009 tại Tổng công ty SAMCO đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 16, nhiệm kỳ 1.

     Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2008 và đề ra chương trình công tác năm cho năm 2009.

     Năm 2008 Tổng công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của những biến động từ nền kinh tế Thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cấp ủy – lãnh đạo các đơn vị cơ sở, sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị và CBCNV – người lao động, nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đạt khá tốt. Một số đơn vị thành viên hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

     Việc triển khai đồng loạt các giải pháp thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã khiến cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh khó khăn hơn nhưng Tổng công ty đã chủ động, linh hoạt trong xử lý tốt lĩnh vực tài chính, đảm bảo khá tốt vốn cho sản xuất kinh doanh, triển khai chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách có chuyển biến tích cực, đảm bảo thu nhập cho người lao động, giải quyết tốt chế độ, chính sách cho người lao động.

     Công tác xây dựng Đảng và hoạt động Đoàn thể có tiến bộ. Ban chấp hành Đảng bộ tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, thực hiện nề nếp việc đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ, đồng thời quan tâm việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ các mặt cho cán bộ, Đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt.

     Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, bước đầu đạt kết quả tốt.

     Công tác kiểm tra giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc sai phạm của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên được tiến hành có kết quả. Năm 2008, công tác kiểm tra giám sát của UBKT các cấp được UBKT Thành ủy khen thưởng.

     Hoạt động của các Đoàn thể trong Tổng công ty có nhiều tiến bộ, ngày càng thiết thực hơn, thông qua các phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua thực hành chống lãng phí, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các phong trào thi đua trong Đoàn viên thanh niên, phụ nữ…, nhiều gương sáng điển hình của tập thể và cá nhân xuất hiện… đã góp phần tích cực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

     Công Đoàn và Đoàn TN Tổng công ty được Thảnh phố khen thưởng là đơn vị xuất sắc năm 2008.

 

Nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm năm 2009

     Năm 2009 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn trước mắt do hậu quả của năm 2008 để lại, hoạt động SXKD của Tổng công ty cũng không tránh khỏi những tác động này, vì vậy, BCH Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu:

 1. Tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra bằng nhiều biện pháp năng động, kịp thời và phù hợp với tình hình mới.
 2. Tiếp tực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
 3. Tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài.
 4. Tăng cường công tác củng cố, sắp xếp, kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo ở các đơn vị. Phấn đấu năm 2009 có trên 60% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Phấn đấu kết nạp 100 Đảng viên mới.
 5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và Đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp mình. Tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 của Điều lệ Đảng.

Kết thúc Hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đảng năm 2008.

Giấy khen của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tặng cho 02 tổ chức cơ sở Đảng TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU NAM 2008:

 1. Đảng bộ công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé
 2. Đảng bộ công ty CP Vật tư xăng dầu

Giấy khen của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tặng cho 07 đồng chí Đảng viên Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2006, 2007, 2008:

 1. Đoàn Minh Tâm - Đảng bộ Công ty TNHH 1TV Xe khách Sài Gòn
 2. Phạm Đình Thi - Đảng bộ Công ty TNHH 1TV Xe khách Sài Gòn
 3. Nguyễn Văn Bảy - Đảng bộ Công ty TNHH 1TV Xe khách Sài Gòn
 4. Trần Hòa Lan - Đảng bộ Công ty TNHH 1 TV Cảng Bến Nghé
 5. Phạm Văn Thông - Đảng bộ Công ty CP Bến xe Miền tây
 6. Chu Thị Tuyết Hạnh - Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty
 7. Nguyễn Văn Tết - Chi bộ XN Toyota Bến Thành

Bằng khen của Thành ủy Thành phố HCM cho Đảng bộ, chi bộ cơ sở "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liền (2005 - 2007):

 1. Đảng bộ Công ty TNHH 1TV Cảng Bến Nghé
 2. Đảng bộ Công ty CP Vật tư xăng dầu
   
Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng phát biểu góp ý cho Hội nghị
   
Chủ tịch HĐQT Đỗ Tiến Lực phát biểu chỉ đạo Hội nghị
   
Đại diện Thành Ủy tặng Bằng khen Đảng bộ, chi bộ cơ sở "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liền (2005 - 2007)
   
Chủ tịch HĐQT - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đỗ Tiến Lực trao tặng giấy khen Cơ sở Đảng hoàn thành tốt công tác kết nạp Đảng viên năm 2008
   
Phó Bí thư Đảng ủy thường trực Tổng công ty Phạm Văn Phong trao tặng giấy khen cho các đồng chí Đảng viên Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2006, 2007, 2008