Ra mắt "Bản tin Pháp Luật SAMCO" Số 1 - Tháng 12/2012

06/12/2012
: 9548

Được sự đồng ý của Ban Tổng Giám đốc và để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như những chủ trương chính sách của Tổng Công ty đến từng CBCNV, vào ngày 05/12/2012 vừa qua, Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty đã phối hợp với bộ phận Pháp Chế Tổng Công ty ra mắt "Bản tin pháp Luật SAMCO" Số 01 – Tháng 12/2012.

 

Nội dung "Bản tin pháp luật SAMCO" Số 01 – Tháng 12/2012  => Click vào đây để xem và tải về


 

Từ tháng 12/2012, định kỳ hàng tháng, Ban biên tập sẽ mang đến Quý độc giả Bản tin pháp luật SAMCO. Nội dung Bản tin pháp luật SAMCO gồm 03 phần:

  • Phần 1 – Kiến thức pháp luật: Cung cấp thông tin pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cũng như chế độ chính sách đối với người lao động;
  • Phần 2 – Cập nhật văn bản pháp luật: Cập nhật những văn bản pháp luật mới được ban hành trong tháng và/hoặc những văn bản pháp luật chuẩn bị có hiệu lực trong tháng tiếp theo có nội dung liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty.
  • Phần 3 – Đố vui pháp luật: Bản tin pháp luật mỗi kỳ sẽ đưa ra một tình huống pháp lý thường gặp trong cuộc sống có liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty kèm với một số câu hỏi. Độc giả của Bản tin pháp luật sẽ vận dụng kiến thức bản thân để trả lời các câu hỏi này. Độc giả có đáp án chính xác nhất sẽ nhận được phần quà giá trị của Ban Biên tập. Kết quả phần này sẽ được công bố vào kỳ kế tiếp.

 

Theo dõi Bản tin pháp luật SAMCO, tất cả CBCNV sẽ được cung cấp những kiến thức pháp luật cần thiết trong cuộc sống, cập nhật những chế độ, chính sách mới liên quan đến công việc cũng như đời sống hằng ngày. Đặc biệt, khi tham gia trả lời câu hỏi Đố vui pháp luật hàng tháng, người tham gia sẽ có cơ hội sở hữu nhiều phần quà có giá trị từ Ban Biên tập.

 

Nguyễn Nga