SAMCO - Bản tin Pháp luật số tháng 9/2013

17/09/2013
: 7053

     Trong số này, Bản tin pháp luật SAMCO sẽ cập nhật những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và một số văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

     Nội dung Bản tin pháp luật SAMCO số tháng 9/2013 _ Nhấn vào đây để xem và tải về.

Ban biên tập Bản tin pháp luật SAMCO