SAMCO - Bản tin pháp luật tháng 10/2013

11/10/2013
: 8320

Trong số này, Bản tin pháp luật SAMCO sẽ cập nhật những nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng và một số văn bản pháp luật lao động.

Nội dung Bản tin pháp luật SAMCO số tháng 10/2013_ Nhấn vào đây để xem và tải về.

 

Ban tin phap luat SAMCO T10/2013_Nguyen Nga

 

                                                                                                                                                 Nguyễn Nga