SAMCO - Bản tin pháp luật tháng 11/2013

19/11/2013
: 6856

Trong số này, Bản tin pháp luật SAMCO sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng và một số văn bản pháp luật như: quy định về việc giảm tiền thuê đất và bãi bỏ hạn chế thi bằng lái A2....

Nội dung Bản tin pháp luật SAMCO số tháng 11/2013_ Nhấn vào đây để xem và tải về. 

Ban biên tập Bản tin pháp luật SAMCO